รายละเอียด

– Automatic

– เครื่อง1500cc

– เครื่องปรับอากาศ

– เครื่องเล่น CD/USB/MP3

– เติมน้ำมัน แก๊สโซฮอล 91,95,E20

ราคาปกติ (1,700.00) บาท
ราคาพิเศษ 1,500.00 บาท  *3วันขึ้นไปลดทันทีเหลือ 1,300/วัน

 

[wpbs id=”58″ form=”1″ title=”yes” legend=”yes” start=”1″ display=”2″ language=”auto” history=”3″ tooltip=”3″ month=”0″ year=”0″ selection=”multiple” autopending=”yes” weeknumbers=”no”]