รายละเอียด

– Automatic

– เครื่อง 2400 cc

– เครื่องปรับอากาศ

– เครื่องเล่น CD/USB/MP3

– เติมน้ำมันดีเซล (เต็มถัง)

ราคาปกติ (3,000.00) บาท
ราคาพิเศษ 2,500.00 บาท

 

[wpbs id=”55″ form=”1″ title=”yes” legend=”yes” start=”1″ display=”2″ language=”auto” history=”3″ tooltip=”3″ month=”0″ year=”0″ selection=”multiple” autopending=”yes” weeknumbers=”no”]