แจ้งการโอนเงินจอง

*ต้องระบุ

หมายเหตุ กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนส่ง และกรุณาอย่าแจ้งโอนล่วงหน้าเพราะจะทำให้ตรวจสอบเวลาไม่แน่นอน