ขั้นตอนการจองรถ

1.ท่านสามารถจองทางโทรศัพท์กับเจ้าหน้าที่ โทร.053 227 374 สายตรงคุณแมว 081 884 0693
2.จองผ่านเว็ปไซต์เพียง 2 ขั้นตอนโดย  เลือกรายการที่สนใจแล้วเลื่อนลงไปที่ปฏิทินครับ

 

help-booking-01
ตัวอย่างปฎิทินจองรถ

 

help-booking-02
ตัวอย่างปฎิทินจองรถ

 

เอกสารประกอบการเช่ารถ

1.สำเนาทะเบียนบ้านผู้เช่า
2.สำเนาบัตรใบขับขี่ผู้เช่า (คนขับรถ)
3.สำเนาบัตรประชาชนผู้เช่าและผู้ติดตาม (ค้ำร่วม)
4.กรณีเช่าในนามบริษัทขอหนังสือมอบอำนาจจากบริษัทมาแสดง

 

เงื่อนไขการเช่ารถ

1.จ่ายเงินล่วงหน้าตามจำนวนวัน
2.คอนเฟริ์ม โอนจอง 1,000-5,000฿ ตามความเหมาะสม
3.วางเงินประกัน 5,000-10,000฿ ตามความเหมาะสม จ่ายเป็นเงินสดหรือบัตรเครดิตแล้วแต่สะดวก
4.กรณีต้องการยกเลิก การเช่ารถ กรุณาแจ้งล่วงหน้า 3-7 วัน มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการคืนเงินมัดจำ

ข้อยกเว้นการชำรุดเสียหายที่ผู้เช่าต้องรับผิดชอบ
กรณีผู้เช่านำรถไปขับในถนนที่เป็นโคลน ขรุขระเป็นหลุมบ่อลึก หรือถนนลูกรัง ซึ่งเป็นผลทำให้รถเสียหายทั้งภายในและภายนอกทางผู้เช่าต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

กรณีที่ผู้เช่านำรถเช่าไปใช้งานนอกเหนือจากการเช่าขับ เช่น นำไปขนย้ายสิ่งของ ป้ายโฆษณา สารเคมี อุปกรณ์ก่อสร้าง สัตว์ ต้นไม้ หรืออื่นๆซึ่งมีผลให้รถเกิดความเสียหาย ทางผู้เช่าต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว มิฉะนั้นบริษัทจะดำเนินการตามกฎหมาย

น้ำมันเชื้อเพลิง
ทางบริษัทจะทำการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงในปริมาณที่เต็มถัง ณ วันที่ส่งมอบรถให้ทางผู้เช่า และทางผู้เช่าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในปริมาณที่เต็มถังคืน ณ วันที่ส่งมอบรถกลับให้ทางบริษัท

เงื่อนไขการรับ-ส่งรถ
บริการรับ-ส่งฟรี ที่สนามบินเชียงใหม่ สถานีรถไฟเชียงใหม่ สถานีขนส่งเชียงใหม่ และโรงแรม ที่พัก ในเขตเมืองเชียงใหม่ หากผู้เช่าต้องการรับ-ส่งรถ นอกเขตเมือง คิดอัตราค่าบริการรับ-ส่งตามความเหมาะสมของระยะทาง

กรณีส่งมอบคืนรถเกินเวลาที่กำหนดในสัญญา ผู้เช่าต้องจ่ายล่วงเวลา จำนวน200บาท/ชั่วโมง