รายละเอียด – มอเตอร์ไซค์ คลิก(Honda Clike 125) – พร้อมหมวกก...

Read More

Honda Clike 125

  รายละเอียด – มอเตอร์ไซค์ ฟีโน่(Fino 110) – Automatic – พร้อม...

Read More

Fino Motorcy

  รายละเอียด – มอเตอร์ไซค์ Zoomerx 110 – Automatic – พร้อมหมวกก...

Read More

Zoomerx 110

  รายละเอียด Program H1 1 Day Rafting Mae Tang River, Chiangmai …This life you can choose No limit for excite… Pi...

Read More

1 Day White water rafting

  Pick up from hotel ten direct to Chiang Rai, stop at a hot spring for about 15 minutes to relax. Then we will go to White Temple ( Wat Rong Khu...

Read More

Chiang Rai One Day

  รายละเอียด Program B 1 Day Trek New Route Mae Tang area Chiangmai Pickup time 08.30 AM Finished time 5.30 PM Activities: Or...

Read More

1 Day Trekking new route

  Pick up from hotel then direct to Mae Tang District. And stopping at the elephant camps where you will see elephant show such as painting, foot...

Read More

Elephant Safari Tour

  START 08.00 – 08.30AM – RETURN 16.00 – 17.00PM THAI ELEPHANT CONSEVATION CENTER CERAMIC INDUSTRY LUNCH (LOCAL THAI FOOD) WAT ...

Read More

Lum Pang One Day

ปิดโหมดสีเทา