แจ้งการโอนเงินจอง


  •   ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อย ตลาดสมเพชร
      ธนาคารกรุงเทพ สาขาท่าแพ
      ธนาคาร กสิกรไทย สาขาโลตัส คำเที่ยง
      ธนาคาร กรุงไทย สาขาศรีนครพิงค์

 

*ต้องระบุ

หมายเหตุ กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนส่ง และกรุณาอย่าแจ้งโอนล่วงหน้าเพราะจะทำให้ตรวจสอบเวลาไม่แน่นอน