ขั้นตอนการจองรถ

1.ท่านสามารถจองทางโทรศัพท์กับเจ้าหน้าที่ โทร.053 227 374 สายตรงคุณแมว 081 884 0693
2.จองผ่านเว็ปไซต์เพียง 2 ขั้นตอนโดย  เลือกรายการที่สนใจแล้วเลื่อนลงไปที่ปฏิทินครับ

 

help-booking-01

ตัวอย่างปฎิทินจองรถ

 

help-booking-02

ตัวอย่างปฎิทินจองรถ

 

เอกสารประกอบการเช่ารถ

1.สำเนาทะเบียนบ้านผู้เช่า
2.สำเนาบัตรใบขับขี่ผู้เช่า (คนขับรถ)
3.สำเนาบัตรประชาชนผู้เช่าและผู้ติดตาม (ค้ำร่วม)
4.กรณีเช่าในนามบริษัทขอหนังสือมอบอำนาจจากบริษัทมาแสดง

 

#หลักการเช่ารถ

1.จ่ายเงินล่วงหน้าตามจำนวนวัน
2.คอนเฟริ์ม โอนจอง 1,000-5,000฿ ตามความเหมาะสม
3.วางเงินประกัน 5,000-10,000฿ ตามความเหมาะสม จ่ายเป็นเงินสดหรือบัตรเครดิตแล้วแต่สะดวก
4.กรณีต้องการยกเลิก การเช่ารถ กรุณาแจ้งล่วงหน้า 3-7 วัน มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการคืนเงินมัดจำ